Přihláška do sboru

Hodiny pěveckého sboru probíhají…

Kategorie 4 až 6 let: úterý 15.30 – 16.30

Kategorie 7 až 10 let: úterý 17.00 – 18.00

Kategorie 11+: středa 17.30 – 18.30

Kategorie Top Select: středa 18.45 – 20.00

Formulář přihlášky

Odeslání přihlášky je závazné

    Back to top