Přihláška na tábor

Přihlášky na Summer Camp 2024

Termín 1: 22. – 26. 7. 2024

Termín 2: 5. – 9. 8. 2024

Začínáme vždy v pondělí a končíme v pátek. Příchod dětí na příměstký tábor bude každý den od 8:30 – 8:45 hod. Vyzvedávání vždy 16:30 – 16:45 hod. Co s sebou: Na tábor vybavte děti vhodným sportovním oblečením, obuví a náhradním oblečením, které si děti mohou nechat celý týden na místě. Dále přezůvky a láhev na pití, aby si mohly doplňovat po celý den. Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, nebo jiné drahé věci. Pokud je dítě přesto bude mít, organizátor nenese odpovědnost za jejich případné odcizení nebo poškození.

Formulář přihlášky

Odeslání přihlášky je závazné

    Back to top